Į pradžią
Paskutinės naujienos:
2021-06-10 Lietuvos savivaldybės laikosi fiskalinės drausmės taisyklių neišnaudodamos visų lankstumo priemonių
2021-05-28 Valstybės kontrolė: prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, dera numatyti ir tvarius pajamų šaltinius
2021-05-12 Lietuva turėtų siekti palankesnio viešiesiems finansams COVID-19 priemonių balanso
2021-03-30 Šalies ekonomikos atsigavimas priklausys nuo vakcinavimo progreso, iššūkiu išlieka nedarbas
2021-03-08 2021 m. kovo mėn. Europos fiskaliniame monitoriuje paskelbtos Lietuvos ir kitų ES fiskalinių institucijų įžvalgos dėl ekonominės raidos ir viešųjų finansų klausimais politikos.

Anksčiau skelbtus fiskalinius monitorius rasite duomenų archyve.

2020-12-22 Vakcina nuo COVID-19 savaime negarantuoja greito ekonomikos atsigavimo 2021 metais
2020-11-11 Esančios išskirtinio neapibrėžtumo sąlygos išryškina atsakingos fiskalinės politikos svarbą
2020-09-23 Ekonomikai atsigaunant sparčiau nei tikėtasi, svarbu įvertinti vidaus ir išorės rizikas
2020-08-27 Valstybės kontrolė: tikėtina, kad valdžios sektoriaus skola 2021 m. sudarys daugiau kaip pusę šalies BVP
2020-07-07 Stebimi verslo ir vartotojų lūkesčių gerėjimo ženklai, tačiau didelis neapibrėžtumas išlieka
2020-06-17 Praeitais metais fiskalinės drausmės taisyklių laikėsi visos savivaldybės, tačiau 2020 m. išlieka duomenų tikslinimo poreikis
2020-05-15 Numatomas ekonomikos nuosmukis Lietuvoje 2020 m. įspėja apie būtinybę vykdyti tikslingą, ekonomikos augimą skatinančią fiskalinę politiką
2020-03-27 Subalansuotą 2019 m. ekonomikos augimą keičia išskirtinio neapibrėžtumo aplinka
2020-02-24 2020 m. žiemos Europos fiskaliniame monitoriuje paskelbtos Valstybės kontrolės, kaip fiskalinės institucijos, ir kitų ES fiskalinių institucijų įžvalgos dėl ekonominės raidos ir viešųjų finansų klausimais  politikos.

Anksčiau skelbtus fiskalinius monitorius rasite duomenų archyve.

2019-11-12 Papildomi ilgalaikiai įsipareigojimai turi būti atsveriami ir papildomais tvariais ilgalaikiais ištekliais
2019-09-26 EBPO: Lietuvos fiskalinė institucija įnešė fiskalinio skaidrumo, tačiau stokoja nepriklausomumo
2019-09-20 Lietuvos ekonomikos augimas subalansuotas, bet išlieka svarbūs išorės rizikos veiksniai
2019-07-11 2019 m. vasaros Europos fiskaliniame monitoriuje paskelbtos Valstybės kontrolės, kaip fiskalinės institucijos, ir kitų ES fiskalinių institucijų įžvalgos dėl ekonominės raidos ir viešųjų finansų klausimais  politikos.

Anksčiau skelbtus fiskalinius monitorius rasite duomenų archyve.

  Daugiau informacijos...
Naudinga informacija:

Lietuvos nepriklausoma fiskalinė institucija

Siekiant užtikrinti valdžios sektoriaus finansų tvarumą, stabilią ūkio plėtrą ir įgyvendinti 2012 m. kovo 2 d. Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje, 2014 m. lapkričio 6 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas ir su juo susiję Fiskalinės drausmės įstatymo pakeitimo bei Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymai.

Valstybės kontrolei nuo 2015 m. sausio 1 d. pavesta vykdyti biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas. Valstybės kontrolė vykdo trijų institucijų funkcijas – aukščiausiosios audito institucijos, ES finansinės paramos audito institucijos ir fiskalinės institucijos. Tokiai sąrangai analogų Europos Sąjungoje nėra. Aukščiausia audito institucija Prancūzijoje ir Suomijoje atlieka ir fiskalinės institucijos funkciją, Rumunijoje – ir ES finansinės paramos audito funkciją.

Valstybės kontrolė, atliekanti fiskalinės institucijos funkcijas, rengia, teikia Seimui ir skelbia viešai išvadas ir ataskaitas, nustatytas Valstybės kontrolės įstatyme ir metiniame institucijos veiklos plane.

Siekiant užtikrinti fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną bei parengti aukščiau minėtas išvadas ir ataskaitas, Valstybės kontrolėje įsteigtas Biudžeto politikos stebėsenos departamentas, atliekantis Valstybės kontrolės fiskalinės institucijos funkcijas.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.